Regulamin określa zasady zakupów w sklepie CLOU. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
Sklep internetowy CLOU, dostępny pod adresem www.clou-eu.pl prowadzony jest przez firmę CLOU Donata Jóźwiak z siedzibą w Łodzi przy ul. Sztormowej 60 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Łódź. Firma posiada numer REGON 381279828 oraz numer NIP 7262510148

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep CLOU prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.clou-eu.pl w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący. Aktualne ceny dostawy prezentowane są w sposób wyraźny i jednoznaczny na stronie internetowej www.clou-eu.pl. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
 4. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji na stronie www.clou-eu.pl lub podczas składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check-box.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 6. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 8. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST USŁUGODAWCA. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH, W ZAKRESIE I W OPARCIU O ZASADY WSKAZANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA USŁUGODAWCA MA PRAWO DO WGLĄDU W ICH TREŚĆ ORAZ PRAWO DO ICH AKTUALIZACJI I POPRAWIANIA.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu. Zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu do Konta lub, w przypadku osób nieposiadających konta, korzystając z opcji Zamówienia Jednorazowego.
 2. Zamówienie można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu w godzinach pracy biura. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.
 5. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata została dokonana z góry, sklep CLOU zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 8. Zamówiony przez Klienta towar oczekuje na dopełnienie formalności związanych z wybraną formą płatności nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie klienta zostaje anulowane.

CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu CLOU są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
   BANK PKO BP 41 1020 3408 0000 4102 0454 2395
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta)
  • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 3. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem. CLOU nie wysyła przesyłek zagranicznych płatnych przy odbiorze.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 11-tej realizowane będą w ciągu 24 godzin. Przez realizację rozumienie się zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej. W przypadku bardzo dużej ilości zamówień, zamówienia będę realizowane maksymalnie do 3 dni roboczych.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze po godz. 13-tej; w sobotę, niedzielę oraz w święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 4. W momencie wysłania zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sprzedawcy na wybrany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest paragon lub na życzenie faktura VAT dołączana przez Sprzedawcę do przesyłki.

KOSZTY I TERMINY DOSTAWY

 1. CLOU potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
  • Przesyłki na terenie Polski dostarcza kurier apaczka – czas dostawy – do 3 dni roboczych.
  • Koszt dostawy paczek < 150 zł na terenie Polski aktualnie wynosi 16 zł.
  • W przypadku wybrania płatności „za pobraniem” doliczony zostanie koszt 6zł.
  • Koszt dostawy do innych krajów jest wyceniany według cennika Poczty Polskiej dla przesyłek priorytetowych.

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością należy przesłać na adres siedziby sklepu wraz z oryginałem paragonu bądź kserokopią faktury VAT. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania (chyba że zmiana stanu towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Prawo zwrotu nie przysługuje w w przypadku zakupu dokonanego przez podmioty gospodarcze.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu należy odesłać na adres sklepu, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta pod adresem email: biuro@aksnibis.webd.pro Informacje o procedurze zwrotu na koszt CLOU zostaną podane po kontakcie z obsługą sklepu. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem lub od momentu kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego jego używania. Ponadto zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą Sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów wprost wskazanych w niniejszym regulaminie. O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na stronie www.clou-eu.pl.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu uznaje się za złożone w momencie wypełnienia i przesłania przez Konsumenta formularza, o którym mowa w p. 1 powyżej. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@aksnibis.webd.pro. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Łódź 94-117 Sztormowa 60, z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić pełnowartościowy towar na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku otrzymanej wraz z dostarczonym zamówieniem. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Łódź 94-117 Sztormowa 60.
 4. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 5. W przypadku zwrotu towaru, Konsumentowi jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami. Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) zwrot pieniędzy zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.clou-eu.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą CLOU a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2019r.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować biuro obsługi klienta sklepu CLOU. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Pobierz